Poster FinskamedLiam_229694933.png

Finska med Liam

  • 2023
  • Utbildning
  1. svt2

Översikt

Liam är i ett stall och tar hand om djuren, samtidigt som han lär sig ställa frågor på finska. Medan Liam tränar på de vanligaste finska frågeorden och på frågepartiklar, instruerar en sträng stalltjej honom i hur man bäst mockar dynga.