Poster InkMaster_126544109.png

Ink Master

  • Konst, Reality
  1. tv6

Översikt

Domarna testar konstnärernas förståelse av färglära och två coacher tar konstnärerna till skolbänken. Kampen intensifieras för 100 000 dollar och titeln Ink Master.