Poster 6361064d5e0d1-tabla.webp

Keno

  • 1992-2022
  • Svenska
  • Game show
  1. tv4

Översikt

Redovisning av dagens Kenodragning. Keno är ett liknande spel som bingo. Det går ut på att välja en rad av siffror, alltså en uppsättning tal ur en förbestämd mängd. När dragningen sker så är målet att ha så många tal som möjligt. I Sverige spelas Keno officiellt via Svenska Spel. Efter 18 mars 2013 sänds dragningen återigen i TV4.