Poster URSamtiden_73142257.png

UR Samtiden

  • 2023
  • Debatt, Politik, Samhälle
  1. kunskapskanalen

Översikt

Öppen tillgång till vetenskaplig information möjliggör återanvändning av samt insyn och delaktighet i forskningen. På olika sätt driver forskare runtom i världen utvecklingen mot ett öppet vetenskapssamhälle.